งานบริการองคร์ หรือ อีเวนท์ต่างๆ

อัตราค่าบริการ เหมา 1 ชม 400.-

สามารถออกแบบ ระยะเวลานวด 15-20 นาที ต่อคน

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ @homespabkk หรือ 099-459-5636